Phong Thuỷ

Mua căn hộ có phải chú ý đến phong thủy của cả tòa nhà không?

Mua căn hộ có phải chú ý đến phong thủy của cả tòa nhà không?

Đặc trưng của chung cư là vừa tách bạch phần riêng lại vừa phụ thuộc phần chung, ảnh hưởng giữa các căn hộ của toàn khối nhà với nhau.

Cách chọn vị trí tốt, xấu các phòng trong căn nhà

Cách chọn vị trí tốt, xấu các phòng trong căn nhà

Kỳ trước, chúng tôi đã nói về những chỗ tốt và xấu trong một căn nhà để xác định các vị trí. Nói đúng hơn, mỗi vị trí trong căn nhà thích hợp cho một mục đích sử dụng chứ không có vị tr ...

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1971 Tân Hợi

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1971 Tân Hợi

Gia chủ sinh năm 1971 năm 2014 không phạm Tam tai, Hoang ốc (gặp Nhị Nghi) nhưng phạm Kim lâu lục súc, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Tuy nhiên một số quan điểm cho rằng Kim lâ ...

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất

Gia chủ sinh năm 1970 Canh Tuất, năm 2014 không phạm tam tai, Kim lâu nhưng phạm Hoang ốc (gặp phải Tam địa sát) không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Tuy nhiên một số quan điểm cho rằn ...

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1969 Kỷ Dậu

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1969 Kỷ Dậu

Gia chủ sinh năm 1969 Kỷ Dậu, năm 2014 tuy không phạm Tam tai, Hoang ốc nhưng lại phạm Kim lâu Thân, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa.

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1968 Mậu Thân

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1968 Mậu Thân

Gia chủ sinh năm 1968 Mậu Thân, năm 2014 không phạm Tam tai, Kim lâu nhưng lại phạm Hoang ốc (gặp Ngũ Thọ tử), xây dựng, sửa chữa nhà cửa không tốt lắm. Nếu muốn xây dựng trong năm nay ...

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1967 Đinh Mùi

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1967 Đinh Mùi

Gia chủ sinh năm 1967 Đinh Mùi, năm 2014 không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi gia chủ phạm cả Tam tai, Kim lâu (thê) và Hoang ốc (Lục Hoang ốc).

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1966 Bính Ngọ

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1966 Bính Ngọ

Gia chủ sinh năm 1966 Bính Ngọ, năm 2014 không phạm tam tai, Kim lâu, Hoang ốc (được Nhất cát), là năm thuận lợi để tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa.

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1965 Ất Tỵ

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1965 Ất Tỵ

Gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ, năm 2014 tuy không phạm Tam tai, Kim lâu nhưng phạm phải Hoang ốc (gặp phải Ngũ thọ tử) không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nếu buộc phải xây dựng tron ...

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1964 Giáp Thìn

Tính tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1964 Giáp Thìn

Gia chủ sinh năm 1964 Giáp Dần, năm 2014 không phạm tam tai nhưng lại phạm cả Kim lâu và Hoang ốc, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nếu được, nên đợi đến các năm 2015; 2021; 2022; ...

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1980 Canh Thân

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1980 Canh Thân

Gia chủ sinh năm 1980 Canh Thân, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1945; 1952; 1967; 1975; 1982; 1966; 1944; 1953; 1979; 1983.

Chọn hướng nhà để làm ăn tốt nhất cho tuổi Nhâm Tuất

Chọn hướng nhà để làm ăn tốt nhất cho tuổi Nhâm Tuất

Hỏi: Em năm nay 32 tuổi, tuổi Nhâm Tuất 1982, mạng thủy. Xin hỏi em nên chọn hướng nhà nào để làm ăn tốt nhất.

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1965 Ất Tỵ

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1965 Ất Tỵ

Gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1969; 1979; 1946; 1955; 1957; 1958; 1970; 1989; 1993; 1994.

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1976 Bính Thìn

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1976 Bính Thìn

Gia chủ sinh năm 1976 Bính Thìn, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1979; 1944; 1945; 1956; 1957; 1967; 1974; 1986; 1948; 1949.

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1961 Tân Sửu

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1961 Tân Sửu

Gia chủ sinh năm 1961 Tân Sửu, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1986; 1957; 1974; 1982; 1994; 1946; 1948; 1949; 1952; 1964.

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1964 Giáp Thìn

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1964 Giáp Thìn

Gia chủ sinh năm 1964 Giáp Thìn, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1969; 1979; 1959; 1989; 1949; 1955; 1956; 1957; 1962; 1968.

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1962 Nhâm Dần

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1962 Nhâm Dần

Gia chủ sinh năm 1962 Nhâm Dần, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1947; 1967; 1982; 1969; 1974; 1983; 1991; 1945; 1946; 1952.

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1974 Giáp Dần

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1974 Giáp Dần

Gia chủ sinh năm 1974 Giáp Dần, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1982; 1955; 1962; 1967; 1971; 1974; 1979; 1983; 1945; 1952.

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1963 Quý Mão

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1963 Quý Mão

Gia chủ sinh năm 1963 Quý Mão, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1946; 1982; 1991; 1968; 1974; 1983; 1953; 1955; 1967; 1975.

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ

Gia chủ sinh năm 1981 Kỷ Mùi, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1979; 1946; 1955; 1958; 1962; 1986; 1991; 1950; 1959; 1963.

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1977 Đinh Tỵ

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1977 Đinh Tỵ

Gia chủ sinh năm 1977 Đinh Tỵ, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1979; 1982; 1945; 1952; 1957; 1967; 1964; 1965; 1969; 1975.

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1972 Nhâm Tý

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1972 Nhâm Tý

Gia chủ sinh năm 1972 Nhâm Tý, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1944; 1952; 1974; 1982; 1945; 1953; 1967; 1983; 1975; 1947.

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1969 Kỷ Dậu

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1969 Kỷ Dậu

Gia chủ sinh năm 1969 Kỷ Dậu, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1964; 1974; 1979; 1944; 1949; 1952; 1953; 1965; 1967; 1986.

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1985 Ất Sửu

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1985 Ất Sửu

Gia chủ sinh năm 1985 Ất Sửu, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1969; 1945; 1946; 1974; 1982; 1947; 1952; 1960; 1975; 1976

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất

Gia chủ sinh năm 1970 Canh Tuất, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1975; 1946; 1967; 1982; 1991; 1947; 1953; 1955; 1962; 1966.

Cách bài trí phòng khách hợp phong thủy đón Tết

Cách bài trí phòng khách hợp phong thủy đón Tết

Theo phong thuỷ, vị trí vượng khí của ngôi nhà nằm ở phòng khách, tập trung nhiều tại vị trí góc đối chéo cửa chính. Để tăng thêm vận khí, nên đặt cây cảnh để hỗ trợ cho vận thế của ...

Cách chọn đá quý cho từng cung mệnh trong năm 2014

Cách chọn đá quý cho từng cung mệnh trong năm 2014

Hỏi: Sắp sang năm 2014 rồi, có ai có cách chọn đá quý hợp với cung mệnh không cho mình xin với! Mình đang muốn mua về mà sợ không hợp? Ai có cách chọn cho mình xin với nhé!

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm Kỷ Mùi 1979

Tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm Kỷ Mùi 1979

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1979 Kỷ Mùi

Ý nghĩa một số loại tranh thường gặp theo phong thủy

Ý nghĩa một số loại tranh thường gặp theo phong thủy

Trong cuộc sống, chúng ta bắt gặp rất nhiều những bức tranh phong thủy nhưng không phải ai cũng biết và hiểu hết được ý nghĩa thực sự của những bức tranh này.

Các ý nghĩa tượng trưng của 12 con giáp

Các ý nghĩa tượng trưng của 12 con giáp

Theo phong tục của Việt Nam và Trung Hoa, 12 con giáp mỗi con đều mang đặc trưng và ý nghĩa riêng, nó tượng trưng cho cá tính và phẩm chất của mỗi người.

Phong thủy tuổi Thân năm 2014

Phong thủy tuổi Thân năm 2014

Năm 2014 là một năm may mắn về tài lộc, sự nghiệp của các cá nhân tuổi Thân.

Phong thủy tuổi Mùi năm 2014

Phong thủy tuổi Mùi năm 2014

Khoảng thời gian đầu năm có khá nhiều biến động, tuy nhiên thời điểm giữa và cuối năm sẽ mang tới những chuyển biến tích cực.

Trồng loại cây nào mang tài lộc vào nhà?

Trồng loại cây nào mang tài lộc vào nhà?

Từ xa xưa, ông cha ta đã nhóm những loại cây được phong thủy xem là cát tường, mang lại sinh khí trong gia trung theo các bộ tứ quý hoặc tam đa.

Cách bố trí tiền sảnh theo phong thủy để đem lại tài lộc

Cách bố trí tiền sảnh theo phong thủy để đem lại tài lộc

Trái với quan niệm tiền sảnh, ban công chỉ là một phần phụ của căn nhà. Tiền sảnh đem lại lợi ích lớn cho gia chủ về sức khoẻ và tài lộc.

Cách trang trí tạo ấn tượng cho nhà phố hiện đại

Cách trang trí tạo ấn tượng cho nhà phố hiện đại

Ngoài những hạng mục bê tông cốt thép đảm nhận công năng chính thì mỗi ngôi nhà hoặc mỗi không gian chung trong ngôi nhà cần được tạo điểm nhấn bởi những chi tiết trang trí đẹp mắt ...

Tìm hiểu về vai trò của ngũ hành trong thiết kế nội thất

Tìm hiểu về vai trò của ngũ hành trong thiết kế nội thất

Có 5 yếu tố trong phong thủy: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi yếu tố đều có những đặc điểm riêng và chung, giúp mang lại năng lượng cho căn phòng nhà bạn.

Bố trí không gian ngoại thất theo phong thủy

Bố trí không gian ngoại thất theo phong thủy

Phong thuỷ cho ngoại thất là một trong những thành phần quan trọng trong phong thuỷ nhà ở để mang lại sự thịnh vượng cũng như vẻ đẹp tổng thể cho ngôi nhà.

Trang trí phòng ngủ nhỏ 10 lời khuyên hữu ích

Trang trí phòng ngủ nhỏ 10 lời khuyên hữu ích

Có căn phòng rộng rãi là mơ ước của tất cả mọi người, song không phải ai cũng được như vậy. Làm thế nào để "nới" diện tích không gian, biến phòng ngủ nhỏ trở nên ấn tượng là điều k ...

Phong thủy nhà cho người tuổi Tý

Phong thủy nhà cho người tuổi Tý

12 con giáp từ xa xưa đã có vai trò quan trọng trong đời sống người phương Đông. Mỗi cung tuổi khác nhau sẽ có những điều cần lưu ý khác nhau về phong thủy cũng như cách trang trí n ...

Đặt máy tính theo phong thủy để thăng tiến trong công việc

Đặt máy tính theo phong thủy để thăng tiến trong công việc

Một chiếc máy vi tính được sử dụng và bố trí hợp lý sẽ tạo ra nhiều thuận lợi trong công việc.

Cách thiết kế phòng ngủ cá tính và hiện đại

Cách thiết kế phòng ngủ cá tính và hiện đại

Phòng ngủ thường được thiết kế tùy theo tuổi tác, sở thích của gia chủ, đồng thời tùy vào diện tích mà bố trí thêm tủ âm tường, bàn làm việc, bàn trang điểm...

Cách nhận biết hướng may mắn trong phong thủy

Cách nhận biết hướng may mắn trong phong thủy

Có rất nhiều cách có thể giúp bạn cải thiện chất lượng cuộc sống trong phong thủy, từ những bước phong thủy cơ bản như khí tốt, ánh sáng thuận lợi cho tới những bước nâng cao như hư ...

Cách chọn đất ở dựa vào Ngũ hành

Cách chọn đất ở dựa vào Ngũ hành

Chọn đất phải dựa vào ngũ hành tương sinh, tránh ngũ hành tương khắc.

Cách chọn hoa gì trong phòng làm việc để khai vận?

Cách chọn hoa gì trong phòng làm việc để khai vận?

Loại hoa tươi nào bày trong phòng làm việc sẽ giúp bạn khai vận? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Các điều kỵ khi đặt bàn làm việc

Các điều kỵ khi đặt bàn làm việc

Nếu đặt phòng làm việc theo phương vị tốt lành có thể mang lại cho các sếp nhiều may mắn trong việc quản lý, điều hành công ty.

Bố trí lại bàn làm việc sau khi gặp thất bại

Bố trí lại bàn làm việc sau khi gặp thất bại

Khi thấy thất bại, yếu đuối, và không có khả năng - bạn sẽ cảm thấy năng lượng và nhiệt tình giảm đi đáng kể. Hầu như mọi người ai cũng từng trải qua những giai đoạn như thế này. Đây l ...

Phong thủy giúp người Mạnh Hỏa thu hút Tài lộc

Phong thủy giúp người Mạnh Hỏa thu hút Tài lộc

Có thể thấy phong thủy ngũ hành không tồn tại sự thiên lệch về bất cứ hành nào. Do đó không phải chỉ có màu đỏ mới hợp với ngôi nhà của người mệnh Hỏa. Vậy căn nhà như thế nào thì tốt ...

Chồng Kim, vợ Hỏa và những lưu ý về phong thủy

Chồng Kim, vợ Hỏa và những lưu ý về phong thủy

Khi bạn đứng trước thách thức phải tạo ra phong thủy hài hòa cho tổ ấm của mình vì có sự kết hợp được coi là "phá nhau" giữa hai mệnh Hỏa và Kim thì hãy kiên nhẫn. Bạn hoàn toàn có th ...

Cải thiện giấc ngủ nhờ thuật phong thủy

Cải thiện giấc ngủ nhờ thuật phong thủy

Phong thủy không chỉ giúp bạn ngủ ngon, cải thiện các mối quan hệ mà còn liên kết trực tiếp đến vấn đề tài lộc của bạn.

Bài trí nội thất theo phong thủy cho phòng ngủ vợ chồng trẻ

Bài trí nội thất theo phong thủy cho phòng ngủ vợ chồng trẻ

Không chỉ là nơi ngủ nghỉ sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, phòng ngủ còn là không gian giúp ươm mầm và làm bùng lên ngọn lửa ấm áp của hạnh phúc gia đình. Do đó khi bố trí ...

Bài trí phong thủy phòng ngủ đem lại hạnh phúc vợ chồng

Bài trí phong thủy phòng ngủ đem lại hạnh phúc vợ chồng

Các cặp vợ chồng, đặc biệt là những cặp vợ chồng mới cưới cần phải nghiên cứu sắp xếp phòng ngủ sao cho có thể tạo được sự hoà hợp trong đời sống vợ chồng.

Làm mới không gian sinh hoạt chung cho gia đình

Làm mới không gian sinh hoạt chung cho gia đình

Theo kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân, phòng sinh hoạt chung không chỉ bố trí ghế sofa để các thành viên nghỉ ngơi và trò chuyện mà còn có thể kết hợp nhiều công năng khác như quầy ...

Ngủ ngon nhờ đặt giường đúng phong thủy

Ngủ ngon nhờ đặt giường đúng phong thủy

Đặt giường ngủ đúng vị trí theo khoa học phong thủy sẽ giúp giấc ngủ ngon và đem nhiều lợi ích về mặt sức khỏe của chúng ta.

Phong thủy cho vườn nhà

Phong thủy cho vườn nhà

Thủy pháp ở trong vườn rất quan trọng, ảnh hưởng đến tài lộc và sức khoẻ của gia chủ. Nếu biết sử dụng đúng cách, bạn sẽ cân bằng được môi trường xung quanh, giảm thiểu những khó khăn khúc ...

Những điều kiêng kỵ trong phong thủy

Những điều kiêng kỵ trong phong thủy

Khi sống trong ngôi nhà thân yêu của mình, hẳn là bạn sẽ rất quan tâm đến việc nó có hợp phong thuỷ hay không? Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm

Phong thủy giếng trời giúp cân bằng sinh khí

Phong thủy giếng trời giúp cân bằng sinh khí

Không gian giếng trời, nếu khéo léo vận dụng ngũ hành trong khoa học phong thủy, sẽ đem lại sự hài hòa và cân bằng về trường khí nội thất.

Trang 1/2  12