Bán đất thổ cư - Đất ở tại Việt Nam

Bán đất thổ cư - Đất ở

Bán biệt thự nghỉ dưỡng du lịch quảng bình giá rẻ

Bán biệt thự nghỉ dưỡng du lịch quảng bình giá rẻ

Vị trí vàng - trung tâm của trung tâm Biệt thự View Sông Vị trí tại trung tâm Tp.Đồng Hới - Quảng Bình Nằm trên tuyến đường kinh tế - d ...

Bán đất thị trấn Dầu Tiếng Bình Dương giá rẻ diện tíc, sổ hồng riêng.

Bán đất thị trấn Dầu Tiếng Bình Dương giá rẻ diện tíc, sổ hồng riêng.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Bán đất thị trấn Dầu Tiếng Bình Dương giá rẻ diện tíc, sổ hồng riêng.

Bán đất thị trấn Dầu Tiếng Bình Dương giá rẻ diện tíc, sổ hồng riêng.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Bán đất thị trấn Dầu Tiếng Bình Dương giá rẻ diện tíc, sổ hồng riêng.

Bán đất thị trấn Dầu Tiếng Bình Dương giá rẻ diện tíc, sổ hồng riêng.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Bán đất thị trấn Dầu Tiếng Bình Dương giá rẻ diện tích , sổ hồng riêng.

Bán đất thị trấn Dầu Tiếng Bình Dương giá rẻ diện tích , sổ hồng riêng.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Bán đất thị trấn Dầu Tiếng Bình Dương giá rẻ diện tích , sổ hồng riêng.

Bán đất thị trấn Dầu Tiếng Bình Dương giá rẻ diện tích , sổ hồng riêng.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Bán đất thị trấn Dầu Tiếng Bình Dương giá rẻ 1tỷ8 diện tích 70x76, sổ hồng riêng.

Bán đất thị trấn Dầu Tiếng Bình Dương giá rẻ 1tỷ8 diện tích 70x76, sổ hồng riêng.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀̀5000m tại Dầu Tiếng Bình Dương.

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀ tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀5000m2 tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀5000m2 tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀5000m2 tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀5000m2 tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀5000m2 tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀5000m2 tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀5000m/1ty8 tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀5000m/1ty8 tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀5000m/1ty8 tại Dầu Tiếng Bình Dương

Đất Bình Dương giá siêu rẻ ̀5000m/1ty8 tại Dầu Tiếng Bình Dương

Bên e đang có miếng đất 5000m2, giá rẻ chỉ 1tỷ8. Gần khu Công nghệ cao. Điện, đường, trường , chạm đầy đủ. Tiện cho xây nhà ở hoặc kinh d ...

Đất đẹp gần vòng xoay Trần Văn Giàu, Bình Chánh, hợp đầu tư kinh doanh

Đất đẹp gần vòng xoay Trần Văn Giàu, Bình Chánh, hợp đầu tư kinh doanh

Bán lô đất mặt tiền đường N1, thuộc xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, cách vòng xoay Trần Văn Giàu 50m. Đất đẹp, giá tốt, chỉ từ 30tr5/m2.Đ ...

Đất đẹp gần vòng xoay Trần Văn Giàu, Bình Chánh, hợp đầu tư kinh doanh

Đất đẹp gần vòng xoay Trần Văn Giàu, Bình Chánh, hợp đầu tư kinh doanh

Bán lô đất mặt tiền đường N1, thuộc xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, cách vòng xoay Trần Văn Giàu 50m. Đất đẹp, giá tốt, chỉ từ 30tr5/m2.Đ ...

Bán 48-50-52 Nguyễn Văn Thủ, Q1,DT: 13.07x26m,DTCN 344m2, giá 125 tỷ .

Bán 48-50-52 Nguyễn Văn Thủ, Q1,DT: 13.07x26m,DTCN 344m2, giá 125 tỷ .

-Bán nhà đất mặt tiền 48-50-52 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1,vị trí đẹp tiềm năng phát triển mạnh mẽ,...-Diện tích: 13.07x26m,nở hậ ...

bán đất hòa lợi cách ngã ba hòa lợi 500m diện tích 5 x 21

bán đất hòa lợi cách ngã ba hòa lợi 500m diện tích 5 x 21

Em bán đất gần ngã ba hoà lợi giá rẻ Diện tích 5 x 21Thổ cư 100%Mặt tiền đường nhựaSổ riêngGiá 1 tỷ xxxLiên hệ em 3864807

Bán 1000m2 đất thị trấn Hóc Môn ,giá rẻ 20%,thổ cư 100%,giá 27 tỷ TL

Bán 1000m2 đất thị trấn Hóc Môn ,giá rẻ 20%,thổ cư 100%,giá 27 tỷ TL

Bán đất giá rẻ hơn 20% giá thị trường trên tuyến đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn,tp HCM.Vị trí: Giữa đường Song Hành với Lý Thường ...

bán gấp đất gần cầu vượt linh xuân

bán gấp đất gần cầu vượt linh xuân

CHÍNH CHỦ BÁNCẦN RA NHANH ĐẤT LINH XUÂN THỦ ĐỨC.2 lô Đường 1, Quốc Lộ 1K Linh Xuân Thủ Đức.Cách Cầu Vượt Linh Xuân 500m.CỌC 200 TRIỆU. 3 THÁ ...

Đất Nền Thổ Cư TP Đồng Xoài , Bình Phước

Đất Nền Thổ Cư TP Đồng Xoài , Bình Phước

NOVA TIẾN HƯNG . Nằm trong Thành Phố ĐỒNG XOÀI. Mặt tiền đường nhựa rộng. Gần KCN thuận tiện cho việc an cư lập nghiệp. Đã có thổ cư và ...

bán đất linh xuân thủ đức giá rẻ mời anh chị tham khảo đầu tư

bán đất linh xuân thủ đức giá rẻ mời anh chị tham khảo đầu tư

Thông tin mô tảSản phẩm hot.- Cần ra nhanh đất Linh Xuân Thủ Đức.- Cách cầu vượt Linh Xuân chuẩn 500m.- Bán 3 lô đất đường Số 1, Quốc Lộ ...

Trang 1/30  12345678 ... Cuối