Chính sách bảo mật


Sandiaoctructuyen.com chúng tôi cam kết bảo vệ tuyệt đối các thông tin riêng tự trực tuyến của bạn. Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 Việc sử dụng dịch vụ trên website Sandiaoctructuyen.com được hiểu là bạn chính thức đồng ý với các chính sách và việc thực hiện được chúng tôi mô tả trong Chính sách này dưới đây. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian nên bạn hãy kiểm tra lại theo định kỳ.

 
1. Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn
Sandiaoctructuyen.com thu thập thông tin cá nhân của bạn chủ yếu theo Form đăng ký thành viên và thông tin liên hệ khi rao bán hoặc cho thuê tài sản.
Ngoài thông tin đăng ký thành viên và thông tin liên hệ, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo hoặc khai thác các tính năng khác của website chúng tôi. Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ một bản ghi nhớ về sự liên lạc này. Mỗi trang trong phạm vi website Sandiaoctructuyen.com đều có đường dẫn tới Chính sách Bảo mật này.

 
2. Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào?
Chúng tôi dùng thông tin tập hợp được trên website của chúng tôi, dù đó là thông tin cá nhân, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến website chúng tôi, tăng cường tiện ích cho người sử dụng và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đến với mọi người khi cần đến nó.
Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Sandiaoctructuyen.com hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng khác.
Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website của chúng tôi. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn. Ngoài ra, vào lúc đăng ký, bạn có quyền lựa chọn nhận những thông tin, thông báo và các chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không hạn chế các bản tin miễn phí từ Sandiaoctructuyen.com liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể đặc biệt quan tâm.
Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các kinh nghiệm để giao dịch thành công một BĐS…) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

 
3. Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai?
Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân, hoặc thông tin về việc sử dụng website Sandiaoctructuyen.com của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ trường hợp sau đây.
* Chúng tôi có thể để lộ thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý.

 
* Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 
* Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm:
  tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp;
  bảo vệ các quyền hay tài sản của chúng tôi hoặc các công ty đối tác;
  ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia;
  hoặc bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.


 
* Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của công ty Việt Nhân bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống Việt Nhân trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì Việt Nhân hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.
                                                                                                Ban Quản Trị Website Sandiaoctructuyen.com